Dịch vụ

Xuất nhập khẩu các loại thuỷ hải sản

  • PDF- DNTN Phương Anh được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003, là một doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế Thế giới. Trên cở sở nắm bắt được tình hình phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung cũng như xu hướng phát triển của ngành nuôi trồng thủy hải sản nói riêng. Chính vì lẽ đó doanh nghiệp đã hình thành và phát triển nhân rộng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản.

- Năm 2006, chỉ sau 03 năm hoạt động doanh nghiệp đã triển khai được hệ thống phân phối rộng khắp và nhanh chóng khẳng định vị trí của mình tại khu vực và trong nước. Đội ngũ nhân sự cũng đã được tăng cường đáng kể trên 10 người.

- Với đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, nhiệt tình và đội ngũ quản lý – kinh doanh có kinh nghiệm. Từ đó mang lại sự hiệu quả và phát triển ổn định cho doanh nghiệp.

- Qua nhiều năm phát triển, doanh nghiệp luôn duy trì được tính ổn định trong quá trình hoạt động cũng như chất lượng đối với sản phẩm.

Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh chuyên cung cấp các dịch vụ sau:
1 - Ứng dụng công nghệ trong tuyển chọn, lai tạo, lưu giữ nguồn gen của các loài thủy sản nước ngọt.
2 - Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt.
3 - Lưu giữ và sản xuất giống gốc, giống thuần chủng.
4 - Nhập khảo nghiệm giống, thuần hóa giống mới.
5 - Sản xuất giống gốc, giống thuần cung cấp cho các trại giống cấp 1 thuộc hệ thống giống quốc gia giống thủy sản nước ngọt bộ.
6 - Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và công nghệ nuôi các giống loài thủy sản nước ngọt bản địa và nhập nội.
7 - Thiết kế, tư vấn kỹ thuật xây dựng trại sản xuất giống các loài thủy sản nước ngọt.
8 - Đào tạo, chuyển giao công nghệ nuôi các loài thủy sản nước ngọt.
9 - Tư vấn và cung cấp các dịch vụ cho hoạt động khuyến ngư.
10 - Sản xuất, kinh doanh và xu

Nuôi trồng các loại thuỷ sản

  • PDF- DNTN Phương Anh được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003, là một doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế Thế giới. Trên cở sở nắm bắt được tình hình phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung cũng như xu hướng phát triển của ngành nuôi trồng thủy hải sản nói riêng. Chính vì lẽ đó doanh nghiệp đã hình thành và phát triển nhân rộng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản.

- Năm 2006, chỉ sau 03 năm hoạt động doanh nghiệp đã triển khai được hệ thống phân phối rộng khắp và nhanh chóng khẳng định vị trí của mình tại khu vực và trong nước. Đội ngũ nhân sự cũng đã được tăng cường đáng kể trên 10 người.

- Với đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, nhiệt tình và đội ngũ quản lý – kinh doanh có kinh nghiệm. Từ đó mang lại sự hiệu quả và phát triển ổn định cho doanh nghiệp.

- Qua nhiều năm phát triển, doanh nghiệp luôn duy trì được tính ổn định trong quá trình hoạt động cũng như chất lượng đối với sản phẩm.

Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh chuyên cung cấp các dịch vụ sau:
1 - Ứng dụng công nghệ trong tuyển chọn, lai tạo, lưu giữ nguồn gen của các loài thủy sản nước ngọt.
2 - Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt.
3 - Lưu giữ và sản xuất giống gốc, giống thuần chủng.
4 - Nhập khảo nghiệm giống, thuần hóa giống mới.
5 - Sản xuất giống gốc, giống thuần cung cấp cho các trại giống cấp 1 thuộc hệ thống giống quốc gia giống thủy sản nước ngọt bộ.
6 - Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và công nghệ nuôi các giống loài thủy sản nước ngọt bản địa và nhập nội.
7 - Thiết kế, tư vấn kỹ thuật xây dựng trại sản xuất giống các loài thủy sản nước ngọt.
8 - Đào tạo, chuyển giao công nghệ nuôi các loài thủy sản nước ngọt.
9 - Tư vấn và cung cấp các dịch vụ cho hoạt động khuyến ngư.
10 - Sản xuất, kinh doanh và xu

Cung cấp con giống thuỷ sản

  • PDF- DNTN Phương Anh được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003, là một doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế Thế giới. Trên cở sở nắm bắt được tình hình phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung cũng như xu hướng phát triển của ngành nuôi trồng thủy hải sản nói riêng. Chính vì lẽ đó doanh nghiệp đã hình thành và phát triển nhân rộng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản.

- Năm 2006, chỉ sau 03 năm hoạt động doanh nghiệp đã triển khai được hệ thống phân phối rộng khắp và nhanh chóng khẳng định vị trí của mình tại khu vực và trong nước. Đội ngũ nhân sự cũng đã được tăng cường đáng kể trên 10 người.

- Với đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, nhiệt tình và đội ngũ quản lý – kinh doanh có kinh nghiệm. Từ đó mang lại sự hiệu quả và phát triển ổn định cho doanh nghiệp.

- Qua nhiều năm phát triển, doanh nghiệp luôn duy trì được tính ổn định trong quá trình hoạt động cũng như chất lượng đối với sản phẩm.

Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh chuyên cung cấp các dịch vụ sau:
1 - Ứng dụng công nghệ trong tuyển chọn, lai tạo, lưu giữ nguồn gen của các loài thủy sản nước ngọt.
2 - Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt.
3 - Lưu giữ và sản xuất giống gốc, giống thuần chủng.
4 - Nhập khảo nghiệm giống, thuần hóa giống mới.
5 - Sản xuất giống gốc, giống thuần cung cấp cho các trại giống cấp 1 thuộc hệ thống giống quốc gia giống thủy sản nước ngọt bộ.
6 - Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và công nghệ nuôi các giống loài thủy sản nước ngọt bản địa và nhập nội.
7 - Thiết kế, tư vấn kỹ thuật xây dựng trại sản xuất giống các loài thủy sản nước ngọt.
8 - Đào tạo, chuyển giao công nghệ nuôi các loài thủy sản nước ngọt.
9 - Tư vấn và cung cấp các dịch vụ cho hoạt động khuyến ngư.
10 - Sản xuất, kinh doanh và xu

Sản xuất giống thủy sản

  • PDF- DNTN Phương Anh được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003, là một doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế Thế giới. Trên cở sở nắm bắt được tình hình phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung cũng như xu hướng phát triển của ngành nuôi trồng thủy hải sản nói riêng. Chính vì lẽ đó doanh nghiệp đã hình thành và phát triển nhân rộng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản.

- Năm 2006, chỉ sau 03 năm hoạt động doanh nghiệp đã triển khai được hệ thống phân phối rộng khắp và nhanh chóng khẳng định vị trí của mình tại khu vực và trong nước. Đội ngũ nhân sự cũng đã được tăng cường đáng kể trên 10 người.

- Với đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, nhiệt tình và đội ngũ quản lý – kinh doanh có kinh nghiệm. Từ đó mang lại sự hiệu quả và phát triển ổn định cho doanh nghiệp.

- Qua nhiều năm phát triển, doanh nghiệp luôn duy trì được tính ổn định trong quá trình hoạt động cũng như chất lượng đối với sản phẩm.

Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh chuyên cung cấp các dịch vụ sau:
1 - Ứng dụng công nghệ trong tuyển chọn, lai tạo, lưu giữ nguồn gen của các loài thủy sản nước ngọt.
2 - Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt.
3 - Lưu giữ và sản xuất giống gốc, giống thuần chủng.
4 - Nhập khảo nghiệm giống, thuần hóa giống mới.
5 - Sản xuất giống gốc, giống thuần cung cấp cho các trại giống cấp 1 thuộc hệ thống giống quốc gia giống thủy sản nước ngọt bộ.
6 - Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và công nghệ nuôi các giống loài thủy sản nước ngọt bản địa và nhập nội.
7 - Thiết kế, tư vấn kỹ thuật xây dựng trại sản xuất giống các loài thủy sản nước ngọt.
8 - Đào tạo, chuyển giao công nghệ nuôi các loài thủy sản nước ngọt.
9 - Tư vấn và cung cấp các dịch vụ cho hoạt động khuyến ngư.
10 - Sản xuất, kinh doanh và xu

Cung cấp thức ăn & thiết bị nuôi trồng thuỷ sản

  • PDF- DNTN Phương Anh được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003, là một doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế Thế giới. Trên cở sở nắm bắt được tình hình phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung cũng như xu hướng phát triển của ngành nuôi trồng thủy hải sản nói riêng. Chính vì lẽ đó doanh nghiệp đã hình thành và phát triển nhân rộng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản.

- Năm 2006, chỉ sau 03 năm hoạt động doanh nghiệp đã triển khai được hệ thống phân phối rộng khắp và nhanh chóng khẳng định vị trí của mình tại khu vực và trong nước. Đội ngũ nhân sự cũng đã được tăng cường đáng kể trên 10 người.

- Với đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, nhiệt tình và đội ngũ quản lý – kinh doanh có kinh nghiệm. Từ đó mang lại sự hiệu quả và phát triển ổn định cho doanh nghiệp.

- Qua nhiều năm phát triển, doanh nghiệp luôn duy trì được tính ổn định trong quá trình hoạt động cũng như chất lượng đối với sản phẩm.

Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh chuyên cung cấp các dịch vụ sau:
1 - Ứng dụng công nghệ trong tuyển chọn, lai tạo, lưu giữ nguồn gen của các loài thủy sản nước ngọt.
2 - Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt.
3 - Lưu giữ và sản xuất giống gốc, giống thuần chủng.
4 - Nhập khảo nghiệm giống, thuần hóa giống mới.
5 - Sản xuất giống gốc, giống thuần cung cấp cho các trại giống cấp 1 thuộc hệ thống giống quốc gia giống thủy sản nước ngọt bộ.
6 - Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và công nghệ nuôi các giống loài thủy sản nước ngọt bản địa và nhập nội.
7 - Thiết kế, tư vấn kỹ thuật xây dựng trại sản xuất giống các loài thủy sản nước ngọt.
8 - Đào tạo, chuyển giao công nghệ nuôi các loài thủy sản nước ngọt.
9 - Tư vấn và cung cấp các dịch vụ cho hoạt động khuyến ngư.
10 - Sản xuất, kinh doanh và xu