Diễn Châu (Nghệ An): nuôi tôm vụ 3 thu nhập 250 triệu đồng/héc ta

Nông dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa thu hoạch tôm vụ 3 và bán được giá 150.000 – 180.000 đồng/kg.

Được thả nuôi từ giữa tháng 11/2015, trong dịp Tết Bính Thân, bà con nuôi tôm Diễn Châu đang bước vào thu hoạch 25 héc ta tôm vụ 3. Với 600 vạn con tôm giống thẻ chân trắng, bà con thu hoạch đạt sản lượng 75 tấn, trung bình đạt 3 tấn/héc ta.

Chỉ những hộ nuôi tôm lâu năm, giàu kinh nghiệm mới đủ điều kiện nuôi tôm vụ 3 bởi vụ nuôi này đòi hỏi kỹ thuật cao và đầu tư nhiều hơn. Tuy năm nay thời tiết rét đậm nhưng nhờ chăm sóc tốt nên vụ này bà con nuôi tôm vẫn được mùa.

Bên cạnh đó, thu hoạch đúng thời điểm nên giá tôm tăng 30% so với tháng bình thường, đạt từ 150-180 nghìn đồng/kg. Tính ra, mỗi héc ta nuôi tôm vụ 3 cho thu nhập trung bình 450 triệu đồng, sau khi trừ chi phí bà con nuôi tôm thu lãi khoảng 250 triệu đồng/héc ta.

Mai Giang