• Cá Rô Phi đơn tính – Phương Anh0

Cá Rô Phi đơn tính – Phương Anh

Giá: Liên hệ : 0916 111 888

* Tính ưu việt của giống cá rô phi đơn tính – Phương Anh
– Tốc độ phát triển nhanh
– Tỷ lệ phi lê cao
– Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn thấp
– Tỷ lệ đơn tính trên 98%.

Thông tin chi tiết