Cá rô phi thương phẩm – Phương Anh

Giá: Liên hệ : 0916 111 888

* Tính ưu việt của giống cá Rô phi – Phương Anh:
+ Tốc độ phát triển nhanh
+ Tỷ lệ phi lê cao
+ Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn thấp

Thông tin chi tiết